​హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ పై వీరశైవ బసవేశ్వర విగ్రహం​హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ పై వీరశైవ బసవేశ్వర విగ్రహం ప్రతిష్టించాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె.చంద్రశేఖర్ రావు నిర్ణయించారు. దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.​


*******

Image result for వీరశైవ బసవేశ్వర విగ్రహం

Chairman and Managing Director of Metro India Sri C.L.Rajam called on Hon'ble Chief Minister Sri K. Chandrashekar Rao at Camp Office on 9 February, 2016. ​
No comments

Powered by Blogger.